Sigurnost podataka

Sigurnost Vaših podataka je usklađena sa važećim zakonskim odredbama.