sigurnost

Sigurnost podataka

Svi vaši podaci koje stavljate na raspolaganje putem ove aplikacije, štite se i čuvaju u skladu sa zakonskim odredbama Republike Srbije.