informacije

Osnovne informacije

Osnovna namena ove aplikacije je upoznavanje poslovnih partnera sa atriklima koji se mogu dobitii preko naše

velikoprodaje, radi olakšavanja procedure poručivanja istih radi obostranog  osavremenjavanja poslovanja a u cilju

ostvarivanja efikasnijih rezultaza poslovanja.


Aplikacija je namejena za uvid u katalog robe koju nudimo posredstvom velikoprodaje.

Da biste ostvarili potpuni uvid u sve informacije o artiklima koji su u katalogu morate biti prijavljeni kao registrovan

korisnik aplikacije.

Sve u vezi robe koju možete videti u ovom katalogu velikoprodaje je informativnog karaktera i podložno je izmeni.