pravila

Pravila naručivanja

Naručivanje artikala koji su u katalogu predstavlja formiranje zahteva za poručivanje robe, sa nazivima i količinama

proizvoda i prosleđivanje istog našoj službi velikoprodaje.

Svi artikli koji su navedeni u katalogu mogu se poručiti ako ste prijavljeni kao registrovani korisnik.

Cene atrikala u katalogu su izražene u eurima bez PDV-a.

Sve cene podložne su promeni prilikom formiranja konačne ponude koja će Vam biti dostavljena na osnovu vaše

porudžbine.

Cene artikala u ponudi koja će vam biti dostavljena izražene su isključivo u dinarima- dinarskoj protivrednosti eura na dan

formiranja porudžbine u skladu sa kursom NBS za taj dan.